İLAN NO İLE ARAMA
 • İlan No:
 • Ara
Uyarı!
MORTGAGE
Satın almak istediğiniz gayrimenkulün tutarına göre, ödeyeceğiniz aylık kredi miktarını hesaplayın.
 • Kredi Tutarı:
 • TL
 • Vade:
 • Ay
 • Faiz:
 • %
 • Hesapla
 • Aylık Taksit Tutarı:
DÖVİZ BİLGİLERİ
 • AUD
 • 21,769
 • 21,878
 • CHF
 • 36,639
 • 36,822
 • GBP
 • 41,303
 • 41,510
 • EUR
 • 34,970
 • 35,020
 • USD
 • 32,770
 • 32,790
 • JPY
 • 20,569
 • 20,672
Sabah Sarı Sayfalar Gizlilik Politikası
 1. Turkuvaz, Sabah Sarı Sayfalar portalı üzerinden sunulacak hizmetlerden faydalanan Turkuvaz üyesi kullanıcılara daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edinerek üyelerinin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanımıştır.
 2. Turkuvaz, Turkuvaz üyesi kullanıcıların IP adreslerini, Sabah Sarı Sayfalar ………………….. internet sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, üyelerini tasnif etmek ve demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılabilecektir.
 3. Turkuvaz üyesi kişiler, Sabah Sarı Sayfalar portalını kullanmak için üyelikle ilgili veya Sarı Sayfalar sitesi üzerindeki çeşitli anket,ve formlarının doldurulması suretiyle kullanıcı üyelerin kendilerine ve temsil ettikleri tüzel kişiliğe ait ticaret unvanı, vergi numarası, ad, soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi ticari ve kişisel bilgileri Turkuvaz’a verecektir.
 4. Turkuvaz üyesi kişiler tarafından Sabah Sarı Sayfalar üzerinden Turkuvaz’a iletilen elektronik ortamdaki ticari ve kişisel bilgiler, Turkuvaz ile üyeleri arasında yapılan kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan haller haricinde de, Turkuvaz veya işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler tarafından doğrudan tanıtım, pazarlama, reklâm ve dağıtım yapmak amacıyla kullanabilecektir.
 5. Turkuvaz tarafından talep edilen bilgiler veya Turkuvaz üyesi kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler veya Sabah Sarı Sayfalar üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Turkuvaz ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler tarafından, Turkuvaz üyelik sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Turkuvaz üyesi kullanıcıların kimliği açıklanmadan çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir.
 6. Turkuvaz, Sarı Sayfalar üzerinden elde ettiği ticari ve kişisel bilgileri, gerektiğinde Turkuvaz üyesi gerçek veya tüzel kişilerle iletişim kurmak için de kullanılabilecektir.
 7. Sabah Sarı Sayfalar üzerinden verilen hizmetlerde web yazılımıyla ilgili veya genel olarak sistemle ilgili ortaya çıkabilecek sorunların hızlı bir şekilde tamir edilip giderilebilmesi için Turkuvaz, üyelerine ihbarda bulunmaksızın gerektiğinde Turkuvaz üyesi kullanıcıların IP adresini tespit edip kullanabilecektir.
 8. Sabah Sarı Sayfalar kendi web sitesi portalı üzerinden başka sitelere link verebilecektir. Turkuvaz, işbu link(ler) vasıtasıyla erişim sağlanan sitelerin gizlilik politikaları ve muhteviyatlarına dair herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 9. Turkuvaz üyesi kişiler ve üçüncü kişilerin ticari ve kişisel bilgileri; TC ve SGK numarası, ticaret unvanı, vergi numarası, isim-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcı üyeleri tanımlamaya ve kategorize etmeye yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.
 10. Turkuvaz, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe Turkuvaz üyesi kişilerin ve üçüncü şahısların ticari ve kişisel bilgilerini Turkuvaz'ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt etmektedir.
 11. Turkuvaz, Türk mevzuatının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında Turkuvaz üyesi kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
 12. Turkuvaz, Turkuvaz’ın kullanıcılarla akdettiği Turkuvaz kullanım sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
 13. Turkuvaz, Türk yasalarına göre yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
 14. Turkuvaz, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
 15. Turkuvaz Sabah Sarı Sayfalar üzerinden üyeleri tarafından kendisine verilen; ticari, özel ve gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini ticari, özel ve gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişi tarafından öğrenilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 16. Turkuvaz, kullanıcıların Sabah Sarı Sayfalar portalını kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilecektir. Söz konusu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının browser’ına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyalarıı, ana bellekten veya kullanıcı e-postalarından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamış ancak bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internet'in kullanımını kolaylaştıran dosyalardır..
 17. Teknik iletişim dosyası, Sabah Sarı Sayfalar portalını kaç kişinin kullandığını, söz konusu portalın hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar süre web sitesinde kalındığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklâm ve içerik üretilmesine yardımcı olur.
 18. Turkuvaz, tarafından Sabah Sarı Sayfalar portalında düzenlenen periyodik oylama ve anketlere cevap veren Turkuvaz üyesi gerçek veya tüzel kişi kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Turkuvaz ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
 19. Turkuvaz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman hiçbir ihbar ve uyarıda bulunmaksızın Sabah Sarı Sayfalar portalında yayınlamak suretiyle değiştirebilecektir.
 20. Turkuvaz, üzerinde değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sabah Sarı Sayfalar portalında yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanacaktır.