İLAN NO İLE ARAMA
 • İlan No:
 • Ara
Uyarı!
MORTGAGE
Satın almak istediğiniz gayrimenkulün tutarına göre, ödeyeceğiniz aylık kredi miktarını hesaplayın.
 • Kredi Tutarı:
 • TL
 • Vade:
 • Ay
 • Faiz:
 • %
 • Hesapla
 • Aylık Taksit Tutarı:
DÖVİZ BİLGİLERİ
 • AUD
 • 21,756
 • 21,865
 • CHF
 • 36,658
 • 36,842
 • GBP
 • 41,392
 • 41,600
 • EUR
 • 34,970
 • 35,020
 • USD
 • 32,780
 • 32,800
 • JPY
 • 20,588
 • 20,691
SABAH SARI SAYFALAR KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. SÖZLEŞME ve TARAFLARI

1.1. İşbu sözleşme (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Barbaros Bulvarı No:153 Kat:5 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (kısaca "Turkuvaz" olarak anılacaktır) ile http://www.sabah.com.tr isimli web sitesi üzerinden sunulan Sabah Sarı Sayfalar (kısaca “Sarı Sayfalar” olarak anılacaktır.) portalını kullanacak ve sunulacak hizmetlerden faydalanacak olan bireysel ve kurumsal üyeler (kısaca “Üyeler” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bundan böyle Turkuvaz ve Üyeler birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2. Sabah Sarı Sayfalar portalı Üyeler’i siteye üye olarak Sabah Sarı Sayfalar Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşmesi'nin konusu, Sabah Sarı Sayfalar portalında sunulacak hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir..

2.2. İşbu sözleşme; menkul ve gayrimenkul mal ve hizmetler ile bunlara ilişkin parça ve malzemelerini üreten, kiralayan ve satan kişiler ile alıcıların internet ortamında bir araya getirilmesini, satışa konu ürünlere ait ilanların Sabah Sarı Sayfalar isimli web sitesinde yayımlanmasını ve sunulacak hizmetlere ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin sınırlarının belirlenmesini kapsamaktadır.

MADDE 3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI KOŞULLARI

3.1.Sabah Sarı Sayfalar Üyelik Koşulları

3.1.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Sabah Sarı Sayfalar portalına bireysel üyelik için herhangi bir ücretlendirme yapılmayacak olup, kurumsal üyelik ise Turkuvaz tarafından belirlenecek ücrete tabi olacaktır. Üyeler, üyelik bedelinin ödenmesi (bireysel üyeler hariç) ve üye kullanıcı adı ve şifresi bilgilerinin kendilerine ulaşmasından itibaren Sarı Sayfalar portalı üzerinde bulunan hizmet, menkul ve gayrimenkulleri satmak ya da kiralamak isteyen kişilere yönelik olarak üyelere sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

3.1.2. Üyeler kendi portföylerinde bulunan hizmetlere, menkul ve gayrimenkullere ait bilgileri ve varsa resimleri Turkuvaz’a iletecek olup, Turkuvaz da bu bilgileri Sabah Sarı Sayfalar web sitesinde tamamen sitenin formatına bağlı kalarak yayımlayacaktır. Turkuvaz işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü gayreti sarf edecektir. Turkuvaz'ın elinde olmayan teknik arızalardan dolayı söz konusu hizmeti sağlayamadığı hallerde Üyeler, Turkuvaz'ı hiçbir surette sorumlu tutmayacaklarını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.1.3. Sarı Sayfalar’a üye olmak isteyen kişilerin üyelikleri, üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması, kimlik bilgilerinin eksiksiz şekilde verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenildiği belirtilen hizmetin ücretli bir hizmet olması halinde gerekli ücretin süresinde ve eksiksiz olarak ödenerek kayıt işleminin yaptırılması ve Turkuvaz tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanacaktır.Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşme kapsamında zikredilen üye olma hak ve yetkilerine hiçbir surette sahip olunamaz.

3.1.4. Sarı Sayfalar’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve Turkuvaz tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici veya sürekli olarak üyelikten uzaklaştırılmamış olmak gerekmektedir. İşbu maddede sayılan üye olma niteliklerine sahip olmadıkları halde üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin başvuruları Sarı Sayfalar üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar dahi dikkate alınmayacak ve bu kişiler üyeliğin doğuracağı haklardan hiçbir surette yararlanamayacaklardır.

3.1.5. Turkuvaz tarafından işbu sözleşme tek taraflı olarak her zaman feshedilebilir, kişinin üyeliğine son verilebilir; sözleşme feshedilmeden üyeliğe son verilebilir veya geçici olarak üyelik durdurulabilir. Turkuvaz’ın işbu madde kapsamında düzenlenen fesih, üyeliğe son vermek ve üyeliği durdurma yetkilerini kullanabilmesi için Üyeler’e önceden bildirimde bulunmak, gerekçe göstermek,tazminat ödemek vb. herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2. Hizmet Kullanımı Koşulları

3.2.1. Üyeler, Turkuvaz üyelik hesabı üzerinden Turkuvaz tarafından belirlenen ilan programlarına göre Turkuvaz üyelik hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını oluşturacak ve Sarı Sayfalar Veritabanı’na yükleyecektir.

3.2.2.Turkuvaz, 3.2.1. madde uyarınca Üyeler tarafından ilan programına uygun olarak oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; vesöz konusu ilanların Sarı Sayfalar ilan programında belirtilen şekilde yayınlanıp yayınlanamayacağını tek taraflı mutlak takdir hakkı uyarınca belirleyecektir. Üyeler, bu konuda Turkuvaz’ın tek taraflı mutlak takdir hakkına sahip olacağını ve vereceği nihai karara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.2.3. Üyeler tarafından ilan programlarına uygun olarak oluşturulacak ilan/ilanların yayınlanması talebinin değerlendirmesine yönelik koşulları ve süreleri Turkuvaz serbestçe tayin ve tespit edecek ve bu koşulları Sarı Sayfalar portalının ilan programlarına ilişkin kısmında yayımlayacaktır..

3.2.4. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalında yayımlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının başta fikri mülkiyet olmak üzere, şahsi veya ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması vb. hallernde Üyeler’e önceden herhangi bir ihtarda bulunmaksızın ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Turkuvaz, bu gibi durumlarda Üyeler’e iade faturası karşılığında herhangi bir bedel iadesinde bulunmayacağını, aynı şekilde Üyeler de ilgili ilan programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.5. Üyeler, Turkuvaz üyelik hesabı üzerinden yaptıkları her türlü işlemin sorumluluğunun münhasıran kendilerine ait olduğunu; yapılan işlemlerin kendileri tarafından gerçekleştirilmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini veya bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.6. Üyeler, talepleri üzerine Sarı Sayfalar portalında yayınlanacak kendilerine ait ilanların karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı herhangi bir unsur içermeyeceğini, Sarı Sayfalar portalının altyapısına zarar verecek, gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacaklarını, mevzuata aykırı, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Sarı Sayfalar portalında yayımlanması yönünde herhangi bir talepte bulunmayacaklarını, bu nitelikteki unsurların ilanlarda yer almasına hiçbir surette izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.7. Üyeler, Sarı Sayfalar portalında mal ve hizmetlerinin reklâm ve tanıtımını gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle yapacaklarını, üzerinde ilanda belirtilen şekilde tasarruf yetkisi olmadığı mal ve hizmetlerin ilanını vermesinin yasak olduğunu, bu durumda, üyeliklerinin, önceden herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan Turkuvaz tarafından askıya alınacağını veya üyelikten çıkarılacaklarını, veya üyelikten geçici bir süre uzaklaştırılacaklarını, veya Turkuvaz’ın işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.8. Üyeler, Sarı Sayfalar portalında verecekleri ilanlarda, tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, haksız rekabet, reklâm mevzuatı ve diğer tüm mevzuata aykırı unsurların yer almayacağını, ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler

3.2.9. Üyeler, tercih etmiş oldukları Sarı Sayfalar ilan programına uygun olarak Turkuvaz tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve ilgili ilan program bedelini Sarı Sayfalar ilan programında belirtildiği şekilde süresinde, tam ve eksiksiz şekilde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.10. Üyeler, işbu Sözleşme’de sayılan hizmetler haricinde kalan, ve kullanım koşulları Sarı Sayfalar portalının ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse ancak belirtilen ücreti ödeyerek ve hizmet kullanım koşullarını yerine getirerek yararlanabileceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.11.Üyeler’in üzerlerinde ihtilafsız şekilde her türlü hukuki tasarrufta bulunma hak ve yetkilerinin bulunmadığı ve/veya yasaların satışına izin vermediği nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzı ve/veya ilanının verilmesi ve/veya listelenmesi yasaklanmış olup, bu nitelikteki ürün ve/veya hizmetlerin Sarı Sayfalar portalında ilanının yayınlanması da hiçbir surette teklif edilemeyecektir..

3.2.12. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve/veya hizmetlerin Üyeler tarafından Sarı Sayfalar portalında satışa arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde, Turkuvaz, ilgili yasaklı ürün ve/veya hizmetin satışa arzına ilişkin ilanı durdurma, yasaklı ürün ve/veya hizmeti satışa arz eden, ilanını veren üyelerinin üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

3.2.13. Üyeler, Sarı Sayfalar portalında sergiledikleri ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.14. Turkuvaz, çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında, Üyelerine önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan Üyeler hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir.

3.2.15. Üyeler, yasaklı ürün ve/veya hizmetin satışıyla bağlantılı olarak Turkuvaz’ın ilgili mercilere yapmış olduğu şikâyet veya konuya ilişkin bilgi temini sonucu zarara uğramaları durumunda, Turkuvaz’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmayacaklarını, herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, yasaklı ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak üçüncü kişi ve/veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Turkuvaz’ın tazminat ve avukatlık ücretleri dâhil doğabilecek her türlü dava yükümlülüklerini derhal karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Üyeler, üyelikle ilgili gerekli işlemleri yerine getirirken, üyelik hizmetlerinden faydalanırken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, üyelerin uyması gereken kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceklerini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladıklarını ve onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.2. Üyeler, Turkuvaz’ın Türk hukukundaki emredici yasal mevzuat hükümleri uyarınca Türk resmi makamlarına açıklama yapmakla yükümlü olması ve resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Turkuvaz’ın kendilerine (üyelere) ait gizli ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak veya tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.3. Üyeler’in, Turkuvaz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Turkuvaz üyelik hesabı giriş işlemleri için kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"sinin güvenliğini sağlamaları, Söz konusu kullanıcı adı ve şifrenin münhasıran ve tek başlarına kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri ve üçüncü kişilerden korunmalarını sağlamaları konusundaki tüm sorumluluk münhasıran kendilerine ait olacaktır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"sinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendileri tarafından kullanılması vb. hususlardaki her türlü ihmal ve/veya kusurlarından dolayı münhasıran sorumlu olacak olup, ihmali ve/veya kusuru olan üye diğer üyelerin, Turkuvaz’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği her türlü zarardan da münhasıran sorumlu olacaktır.

4.1.4. Üyeler, Sarı Sayfalar portalına kendileri tarafından sunulan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Sarı Sayfalar üzerinden yayımlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat uyarınca herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.1.5. Turkuvaz, Üyeler tarafından Sarı Sayfalar’a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen bilgilerin ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.6. Üyeler, Turkuvaz’ın yazılı onayını almadan işbu Sözleşme’yi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik edemezler.

4.1.7. Üyeler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Sarı Sayfalar’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir ve işlem yapabilirler. Üyelerin, Sarı Sayfalar portalı üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine aittir. Üyeler, Turkuvaz’ın veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına ya da fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte Sarı Sayfalar portalı dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarıını, işlemeyeceklerini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Sarı Sayfalar portalı üzerine yüklemeyeceklerini; gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla Turkuvaz’la doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

4.1.8. Sarı Sayfalar portalı Üyeler’i ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Turkuvaz çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle ve münhasıran bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

4.1.9. Üyeler, Sarı Sayfalar portalı üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, reklâm veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve işlemleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve işlemlerle ilgili olarak Turkuvaz’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve işlemlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer gerçek veya tüzel kişi üyelerin, Turkuvaz’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler

4.1.10. Üyeler, satın almış oldukları hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri mülkiyet ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamazlar.

4.1.11. Üyeler, Turkuvaz’ın hizmetlerinden faydalanmaya başladıkları andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin kendileri hakkında hüküm ifade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Turkuvaz’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. Turkuvaz, işbu Sözleşme’de zikredilen hizmetleri sözleşme dâhilinde belirtilen koşullar çerçevesinde yerine getirmeyi, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 3.1.2. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Sarı Sayfalar üyesi kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Turkuvaz, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Turkuvaz’ın talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar münhasıran kullanıcı Üyeler’e ait olacaktır.

4.2.3. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalı üzerinden, Turkuvaz’ın kendi kontrolünde olmayan satıcılar, tedarik ediciler ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya e-ticaret portallarına, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link(ler) Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Turkuvaz tarafından sağlanmış olabilir. Söz konusu link(ler) yöneldiği internet sitesini veya işleteni desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamakta olup, işbu link(ler) vasıtasıyla erişilen e-ticaret portalları, internet siteleri, dosyalar ve içerikleri veya söz konusu e-ticaret portalları veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Turkuvaz’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.4. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalında yer alan Üyeler’in yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, üyelerinin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

4.2.5. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalının işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Aynı şekilde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek m. 4 gereği yapılan uyarılar üzerine de içeriği kaldırabilir.

4.2.6. Turkuvaz, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

MADDE 5. ÜCRETLENDİRME

5.1. Turkuvaz’ın Sözleşme konusu hizmeti üyelerine sunma yükümlülüğü, hizmetin satın alınması ile ilgili olarak Üyeler tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Turkuvaz’ın işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Üyeler tarafından Sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Turkuvaz’a ödenmiş olması şartına bağlıdır.

5.2. Sabah Sarı Sayfalar portalında sunulacak hizmetlerle ilgili olarak hizmet ücretleri ve ödeme koşulları Turkuvaz tarafından aynı portalda ilan edilecektir.Üyeler, Turkuvaz tarafından kendilerine verilen hizmetin karşılığı olarak belirtilen ücretleri süresinde ve eksiksiz olarak ödeyecektir. Turkuvaz her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu hizmetlere ilişkin ücretlerde yapılacak değişiklikler, değişiklik ilan edildiği gün geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

5.3. Turkuvaz’ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, Üyeler’e yapılmış tebligat yerine geçecektir. Aksi belirtilmediği takdirde Sarı Sayfalar portalındaki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Turkuvaz, Sarı Sayfalar portalı dâhilinde ücretlendirdiği hizmetleri kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, EFT v.b. usullerle tahsil edebilecektir.

5.4. Üyeler, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Turkuvaz kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Üyelerin Sarı Sayfalar portalında bulunan bilgileri işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen ve sözleşme ekinde yer alan Gizlilik Politikası kapsamında Turkuvaz tarafından kullanılabilir. Turkuvaz, Üyeler’e ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Üyeler, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Turkuvaz’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeler’e rücu etme hakkı saklıdır.

7.2. Sarı Sayfalar portalı dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve Sarı Sayfalar portalının, tüm fikri mülkiyet hakları, veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları (burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ile tüm elemanları Turkuvaz’ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır.

7.3. Üyeler, Turkuvaz hizmetlerini, Turkuvaz bilgilerini ve Turkuvaz fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Turkuvaz’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına hiç bir surette sahip değildirler.

7.4. Üyeler, Sarı Sayfalar dâhilinde bulunan Turkuvaz’ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan derlenmiş, türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamazlar.

7.5. Üyeler, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, , üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Turkuvaz ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu sözleşme, Sarı Sayfalar portalında ilan edilmek kaydıyla Turkuvaz tarafından her zaman tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2. Üyeler, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Turkuvaz’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Turkuvaz’ı yemin teklifinden arî kıldıklarını ve HUMK ilgili maddeleri anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Mücbir sebepler olarak; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Turkuvaz’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Turkuvaz işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle hiçbir surette yükümlü değildir. Bu gibi durumlar, Turkuvaz için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Turkuvaz’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

MADDE 11. TEBLİGAT VE YÜRÜRLÜK

11.1. Üyeler, üyelik başvuru formunda üye bilgileri başlığı altında verdikleri kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler,bu bilgiler arasında yer alan adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak Turkuvaz’a bildirmedikleri takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Üyeler, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve ücretlendirmeyle ilgili ilan programına ilişkin paket seçimini yapmak suretiyle işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamen anladıklarını ve Sözleşme’de belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiklerini ve onayladıklarını, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.3. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler, Üyeleri Sarı Sayfalar portalında elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir..

11.4. Üyeler ile Turkuvaz arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, Üyeler’in üyelik başvuru formunu ve ödemeyi (bireysel üyeler hariç) eksiksiz bir şekilde tamamlamaları, başvurunun da Turkuvaz tarafından kabul edilmesi ile Sözleşme teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.